Lions Clubs International finns i 156 länder med 1,4 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar.


I Sverige är vi 12 400 medlemmar i 481 klubbar.


Rörelsen startade 1917 av Melvin Jones och har huvudkontoret i Chicago. Lions Club International är av FN kallad världens effektivaste hjälporganisation.

Detta beror troligen på följande orsaker.


  1. Samtliga insamlade medel måste oavkortat gå till hjälpverksamhet. Verksamheten betalas av medlemsavgifter. Här skiljer sig Lions från övriga internationella hjälporganisationer.


  1. Huvuddelen av dom pengar som vi får in används i Marks kommun och går till äldre, ungdomar och enskilda familjer som har det oerhört kämpigt.


  1. Även dom medel som går till internationell hjälpverksamhet administreras av dom lokala Lionsklubbarna som finns där hjälpen behövs.


Länkar för dig som vill veta mer:


Lions Sverige:  http://www.lions.se/index.htm


Lions Globalt:   http://www.lionsclubs.org/EN/index.php

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal.


Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest - Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.


Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.


Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta - ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.


Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd.


Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.