Lions Markfond  


2011 testamenterade Kerstin och Åke Sandin 1 miljon kronor till Lions Club Kinna-Skene för att användas till att stödja boende i Marks kommun som har det svårt. Vi har sedan dess behandlat över 500 önskemål om hjälp från boende i Marks kommun. Oftast har Diakoner, Kuratorer och Gode man varit behjälpliga i att söka stöd från Lions fond.

Nu när dom pengarna är slut har vi fått hjälp av företagare och enskilda med hjärtat i Mark att fortsätta hjälpa behövande i Mark.Vilka är det som söker stöd


Ensamstående

oftast kvinnor med barn som lever på försörjningsstöd, låg sjukpenning, sjukersättning eller andra bidragsformer.


Personer med fysiska och/eller psykiska sjukdomar 

som antingen är utförsäkrade eller där Försäkringskassan bedömer att viss arbetsförmåga finns.


Personer utan anställning 

som står långt ifrån arbetsmarknaden p g a låg eller ingen utbildning och som därigenom oftast saknar arbetslivserfarenhet.


Pensionärer med endast garantipension.

Vilken hjälp vill man ha


Vill göra en utflykt med barnen till:

  • Djurparken
  • Enkel stuga vid sjö eller kusten
  • Astrid Lindgrens Värld


Hjälp till:

  • Examenskläder
  • Varma kläder till vintern
  • Julfirande
  • Rehabilitering vid sjukdom
  • Barns fritidsaktiviteter


Generella önskemål som betyder mycket trots att man tycker kostnaden är liten och borde vara överkomlig.

Kontaktpersoner för Lions Markfond


Sven Nilsson

Email: 032031285@telia.com

Mobil: 0705 12 15 38


Erkki Koskelainen

Email: erkki@psabscandinavia.se

Mobil: 0706 58 63 59


Monica Lindskog

Email: monica.lindskog@hotmail.com

Mobil: 0702 75 58 79

Lions gör enorm skillnad


Lena Hugosson, diakon, Sätila Församling


”Lions fond är en trygghet när jag behöver hjälp till uppmuntran för församlingsmedlemmar som ofta kämpar med ohälsa och svåra förhållanden”


Gunnel Esselgren, personligt ombud, Marks kommun


” När samhällets skyddsnät inte räcker till är det otroligt gott att kunna hänvisa de människor jag möter till Lions fond!

Jag har under många år fått se att Lions hjälpinsatser gör skillnad för människor i väldigt utsatta situationer”.

Om du vill hjälpa Lions att stötta kommuninnevånare som har det kämpigt kan du kontakta någon av Lions medlemmar ovan eller sätta in en gåva på Bankgiro: 645-8756 eller swish 123 644 9896 och märk med Markfonden.